A Tiny Winter Wonder

Each time winter comes, we fall into childhood and our hearts fill with great love and kindness. Wonder is not Christmas at all. Wonder is the winter itself.
«What is winter?» «You know, people call it a season, for the year has got four seasons and the Winter is the forth one. Do you want to know what is the Winter in fact? It is a secret hidden from people, but I can open it to you now. Շարունակել կարդալ “A Tiny Winter Wonder”

My Favourite Armenian Food

I have some favorite dishes. One of them belongs to Armenian cuisine.It is tolma. It is made of minced meat, which there are rice, greens and onions. All this is wrapped in grape bushes. Cooked on the gas.Usually eat with yogurt. Dolma also prepares cabbage wrapping.There is also a summer dolma, stuffed with pepper, tomato or eggplant. I like most of the bushes and peppers.

Big Ben

he big clock on the tower of the Palace of Westminster in London is oftencalled Big Ben.

But Big Ben is really the bell of the clock.

It is the biggest clockbell in Britain.

It weighs 13.5 tons.

The clock tower is 318 feet high.

You have to go up 374 steps to reach the top.

So the clock looks small from the pavement below the tower.

But its face is 23 feet wide.

It would only just fit into some classrooms.

The minute-hand is 14 feet long.

Շարունակել կարդալ “Big Ben”

living alone

Sometimes there is a moment when you want to go home, live individually and be independent, so that no one will tell you what to do. For example, I often like to connect loud music and dance like crazy, but I am ashamed of my family. I want to cook a food by myself. And finally, I want to keep a dog in the house and my mom will not let me. But in any case, I could not live alone for a long time

Նրանք նոր իրականության ստեղծողներն են: Իրականություն, որտեղ ամեն ինչ կարելի է տեսնել, ուսումնասիրել, բայց շոշափել՝ ոչ: VR-ը նորույթ է ամբողջ աշխարհի համար և Հայաստանն էլ հետ չի մնում տեխնոլոգիական այս զարգացումից: VR ակնոցների կամ քարդ բորդերի օգնությամբ դուք հեշտությամբ կարող եք հայտնվել այն իրականություններում, որոնք ձեզ առաջարկում են մեր հարցազրույցի հայկական 2 VR ստարտափերը, որոնց հետ խոսել ենք վիրտուալ իրականություն ստեղծելու սկզբունքներից, սահմաններից և ապագայից:

Շարունակել կարդալ

Իրականացա՞ն, թե՞ ոչ. 2017 թվականի տեխնոլոգիական կանխատեսումները

Ամեն տարվա ավարտին մարդիկ փորձում են գուշակել ու կանխատեսել, թե ինչ է իրենց սպասվում գալիք տարում։ Կանխատեսումները տարբեր են լինում, ու անկախ նրանց ձախողումից կամ հաջողությունից, կանխատեսումները կրկնվում են հաջորդ տարվա համար։ Շատերը անգամ փորձում են չհիշեցնել իրենց մեկ տարվա վաղեմության կանխատեսումները, սակայն մենք կփորձենք վեր հանել դրանք։

Շարունակել կարդալ “Իրականացա՞ն, թե՞ ոչ. 2017 թվականի տեխնոլոգիական կանխատեսումները”

լավագույն 5 հեռախոսային պրոցեսորներ

Ասում են՝ ամենաշատ աշխատանք կատարողները սովորաբար մնում են ստվերում: Նույն կերպ հեռախոսներում է, մենք տեսնում ենք այն, ինչ երևում է էկրանին կամ լսվում բարձրախոսից, մինչդեռ ամբողջ աշխատանքն իրականում կատարում են պրոցեսորները: Ներկայիս հեռախոսային շուկայում հիմնականում գերիշխում են 5 պրոցեսորներ, ահա նրանց ցանկը.

Շարունակել կարդալ “լավագույն 5 հեռախոսային պրոցեսորներ”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: