Կիրառական խնդիրներ Տոկոսների և մասերի վերաբերյալ խնդիրներ Հիմնական հասկացություններ

մեծության B մասը գտնելու համար A-ն բազմապատկում ենքB-ով (A * B):
մեծության P տոկոսը գտնելու համար A բազմապատկումենք P/100-ով:

Խնդիր 1.
Խանութում վաճառվող ապրանքի գինը բարձրացրեցին 40%-ովՈրքան էապրանքի գինը բարձրացնելուց հետո եթենախկին գինը 3000 դրամ էր:
Լուծում
1) 3000 * 40 / 100 = 1200
2) 3000 + 1200 = 4200
Խնդիր 2.
Դասարանում սովորող աշակերտների 2/5 մասը գերազանցիկէ, 3/5 մասըհարվածայինՊարզել թե քանի սովորող էգերազանցիկ և քանիսըհարվածայինեթե դասարանում կա20 սովորող:
Լուծում
1) 20 * 2/5 = 8 (գերազանցիկ)
2) 20 * 3/5 = 12 (հարվածային):
Շարժման վերաբերյալ խնդիրներ
Խնդիր 1.
Ավտոմեքենանորի արագությունը 60 կմ/ժ է, A քաղաքից Bքաղաք հասավժամումՈրքան է A և B քաղաքների միջևհեռավորությունը:
1) v = 60 կմ/ժ; t = 4 ժամ s – ?
2) s = v * t = 60 * 4 = 240 կմ
Պատ.` 240 կմ:
Խնդիր 2.
Ավտոմեքենան որի արագությունը 90 կմ/ժ A վայրից B վայրհասնելովմնաց այնտեղ 1 ժամ այնուհետև վերադարձավկրկին A վայրՊարզել թեորքան ժամանակ ծախսվեց այդամբողջ ընթացքում եթե A և B վայրերիմիջև 360 կմ է:
Լուծում
2 * 360 / 90 + 1 = 2 * 4 + 1 = 9 ժամ
Պատ.` 9 ժամ:
Խնդիր 3
Երևանից Ստեփանակերտ օդային ճանապարհովհեռավորությունը 320 կմէ պարզել թե որքան է ուղղաթիռիարագությունը եթե ուղղաթիռըԵրևանից Ստեփանակերտհասնում է 4 ժամում:
Լուծում
v = S / t = 320 / 4 = 80 կմ/ժ

Պատ.` 80 կմ/ժ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: