Windows-ի ավտոմատ թարմացումների կանխումը

Այս դասին մենք պորցելու ենք կանխենք Windows-ի ավտոմատ թարմացումները: սեխմում ենք start կոճակը հետո սեխմում ենք панель управления մտնում ենք Система и безопасность:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: